DEEP COACHING

Voor vraagstukken van persoonlijke aard is DEEP Coaching vaak net die andere ingang die écht licht op de zaak werpt.

Vooral stress, burn out, levensmoeheid, werkgerelateerde situaties en leiderschapsvraagstukken lenen zich goed voor een aanpak die de diepte in gaat. Onder leiderschapsvraagstukken wordt persoonlijk leiderschap als in assertiviteit, zelfbewust optreden, invloed uitoefenen, of leiderschap in relatie met anderen bedoeld.

Ook zingevingsvragen of een beleven van zinloosheid, terugkerende gedachtepatronen die maar niet begrepen worden, onbegrepen angst of sterke gevoelens jegens anderen, of ervaringen van spirituele aard worden vanuit een groter mensbeeld opgepakt. Voorbij het brein is er nog heel veel bewustzijn.

Wat is DEEP Coaching?

DEEP Coaching onderscheidt zich in de aanpak van reguliere coaching door de aandacht die geschonken wordt aan dieper gelegen beeldvormingen en overtuigingen. Deze beeldvormingen en overtuigingen bepalen in grote mate de interpretatie van ervaringen en je zelfbeeld en daarmee je handelen in relatie tot anderen, op het werk of thuis.

Hierbij is natuurlijk ook alle ruimte voor pragmatische, hier-en-nu-oplossingen over werk, het eigen leiderschap, en privé- of werkrelaties.

De aanpak maakt gebruik van een Profile Dynamics®-test, een levenslijn-analyse, familieconstellaties, en een grondige aanpak van ervaringen uit het verleden die de ontwikkeling in de weg zitten, alsmede een duidelijke visieontwikkeling op wie je wel wilt zijn.

Uiteraard staat jouw resultaat voorop. De coaches beschikken over reguliere psychologische kennis en inzichten, maar voegen daar dus ook de DEEP Coaching component aan toe.

Werkwijze

Na een intake van ongeveer een uur volgt de vraag of er een ‘klik’ met de coach is. Als die er niet is, stopt de coaching.  Er wordt dan een klein bedrag in rekening gebracht, omdat vaak blijkt dat de cliënt er toch wel wat aan heeft gehad. Er is een mogelijkheid om zonder kosten met een andere coach van PROTION een nieuwe intake aan te gaan.

Wanneer er een goede klik en goede verwachtingen zijn, wordt de coaching vervolgd. De werkvormen en werkwijze wordt afgestemd op jouw vragen en situatie. Er is waarschijnlijk sprake van oefeningen in de praktijk en thuiswerk. Mogelijk wordt een persoonlijkheidstest aangeraden. Het traject kan altijd worden gestopt, maar in principe gaan we uit van 7 sessies (inclusief de intake) van anderhalf uur.

De coaches volgen de ethische gedragscode van het NOBCO.

Investering

De 7 sessies (incl. intake) van elk 1½ uur kosten € 1.837,50 (excl. BTW als zakelijk, incl. BTW als privé, excl. evt. test en reiskosten). Afzegging van een sessie dient minimaal 2 werkdagen van te voren te worden gecommuniceerd, anders worden de kosten doorberekend.

De vergoeding houdt in: afstemming en accordering met evt. leidinggevenden van coachvraag, voorbereidingen op sessies, de sessies zelf, telefonische bereikbaarheid voor consultaties, administratie en verslaglegging voor gebruik door coach, en reisafstanden tot 50km vanaf Huis ter Heide.

Bij aanvang van de coaching wordt 50% in rekening gebracht, halverwege de andere 50%.

Locatie

Protion beschikt over een prettige coachruimte op eigen adres. De ervaring leert dat er veel coaching wordt gedaan op locatie van de organisaties. Per coach kunnen er afspraken worden gemaakt welke locatie wanneer wordt ingezet. PROTION is ook aangesloten op het landelijke netwerk van Coachhuis.

Resultaat

Na deze 7 sessies is het zelfinzicht enorm verdiept en is het vraagstuk op vele manieren benaderd. De kennis over de eigen sterkten en zwakten heeft geholpen bij het maken van keuzes. De relatie tot anderen is in kaart gebracht, de verbinding met een hoger doel geeft energie. Moed, wijsheid en levenskracht zijn toegenomen. Uitdagingen zijn opgepakt, er is geëxperimenteerd met nieuw gedrag en er zijn goede, positief verrassende, resultaten zichtbaar.

Interesse: Neem contact op

Link naar contactformulier of telefoon. [link aanzetten]

Wie zijn de coaches? [gelinkt naar hun persoonlijke presentatie]

Wim van Dam – persoonlijke ontwikkeling, business coaching (landelijk)

Sandra Schouten – persoonlijke ontwikkeling, m.n. vrouwelijke doelgroep

Elizabeth Post – zingeving en spiritualiteit

Jacoba van Egmond – stress gerelateerde vraagstukken, regio West

Roos Zierikzee – vraagstukken rondom verstoorde werkverhoudingen, ontslag en beëindiging werkrelaties

Arnold Steenbeek – sales coaching

    AGENDA

    Geen evenementen gevonden!