Glorend bewustzijn

Spiral Dynamics(r); – De volgende ronden; turkoois en koraal bewustzijn

In TransScripts by Wim van Dam

 

Een nieuw bewustzijn daagt voorbij de horizon. Na de ontwikkeling van het individuele systemische denken is het gemeenschappelijke holistische werelddenken in opkomst. Dit vindt steeds meer toepassing in de wereld van zakendoen en samenwerken. Deze manier van denken en bewustzijn wordt in Spiral Dynamics® – een model voor de beschrijving van bewustzijnsontwikkeling- samengevat in de kleurcode turkoois. En daaraan voorbij, heel in de verte, lijkt de nieuwe kleur koraal, langzaam vorm aan te nemen – het individualistische kosmisch-spiritueel afgestemde leiderschapsdenken dat uitgaat van een volledige verwevenheid van mens, planeet en kosmos en dat streeft naar een individuele krachtige bijdrage aan de positieve toekomst van de mensheid.

Over koraal bewustzijn
Dit bewustzijn gloort als een zwak, maar nieuw licht in de verte. Het bijpassende denken en voelen kenmerkt zich door een inzicht in en begrip van de complexiteit van de intermenselijke relaties en een plezier in en volledige acceptatie van de chaotische en turbulente omstandigheden. Juist die zijn namelijk een kans om iets nieuws te creëren. De ‘korale’ mens wordt gedreven door verbondenheid, misschien zelfs liefde (tegenkrachten zijn er ook) en weet zich gedragen door een immer doorgaande stroom van leven en bewustzijn.
In de door internet verbonden wereld is voor elk product, elk idee ook wel een concurrent actief. Maar voor het nieuwe bewustzijn is dat geen probleem, geen bedreiging. Er is juist een verbondenheid en die gezamenlijke voorwaartse druk, dat opstijgen en verheffen van de mensheid naar een betere toekomst, is wat deze nieuwe denkwijze typeert en waar ze energie van krijgt. Het is de angst allang voorbij. Voor het nieuwe bewustzijn is ‘survival’ gestuurd vanuit de gedachte: ‘Wat is een gezonde mensheid?’. Het heeft het globalistische denken volledig geïncorporeerd en streeft naar een individuele bijdrage aan dit overleven van het geheel. Omdat het een intuïtief begrip heeft van de zelforganiserende kracht van systemen, werkt het met principes eerder dan met controle. Omdat systemen constant bewegen zijn ze oncontroleerbaar – controle blokkeert de vrije stroom, zodat nieuwe stromen om de controle heen ontstaan. Er is geen angst voor de chaos, maar dit bewustzijn vertrouwt juist op synergie en betekenis vol ‘toeval’, synchroniciteit.

De derde laag

In het model dat bewustzijnsontwikkeling praktisch en treffend weergeeft, Spiral Dynamics®, wordt dit beschreven als de 3e kleur van de 3e laag, in het Engels de ‘3rd tier’ en wordt daarin samengevat onder de kleurcode koraal. Dit bewustzijn volgt op 8 voorgaande bewustzijnsstadia, waarmee de mensheid langzaam opklimt vanuit een overlevingsinstinct tot een bewustzijn dat zelfs de kosmos omvat – alhoewel dit laatste nu alleen nog voor de grote mystici is weggelegd. Toch kent eenieder op zijn minst wel flitsen van dit bewustzijn, want de meeste mensen hebben desgevraagd wel mystieke ervaringen gehad (gevoel van verbondenheid met alles dat er is, een overweldigend gevoel van eenheid).

Eerst de tweede laag
Vooralsnog heeft de mensheid haar handen vol aan de ontwikkeling van de tweede laag, waar het ‘gele’ (de eerste kleur ervan) systemische denken nu sterk in opkomst is en turkoois (holistische wereld-kosmische eenheid – 2e kleur van deze laag) zich begint te laten gelden. We zouden dit een ‘hoger bewustzijn’ kunnen noemen.
Deze zich ontwikkelende bewustzijnsstadia brengen een ander leiderschap, een andere aansturing met zich mee van organisaties en mensen. Omdat elk volgende stadium van bewustzijn de andere omvat, maar de voorgaande het nieuwe bewustzijn nog niet snappen, voelen we ons geïnspireerd en aangestoken door de beleving van iets nieuws, iets groters dat ons te wachten staat – als we ons er maar mee verbinden. Dit is hoe bewustzijn zich verspreidt, door denkers en doeners die als ‘visionair’ worden beschouwd.
De ‘gele’ leiders (1e kleur, tweede laag) betrekken in hun visie een inzicht op het systeem, de grotere structuur waar hun idee op aansluit. Zij houden van de turbulentie en van een veelheid aan invalhoeken en zijn wars van structuren die niet flexibel zijn. Elon Musk is een goed voorbeeld hiervan. Duidelijk wordt ook dat om iets ‘op aarde’ te krijgen dat er wel focus, samenwerking, structuren en concrete actie nodig is; een visie alleen voldoet niet. De gele leiders streven naar een persoonlijke inbreng, maar niet ten koste van het geheel.
Nog voorbij dit bewustzijn staan nu de ‘turquoise’ leiders op, die de aarde willen dienen, en zich bewust zijn van spirituele en energetische dimensies in de samenwerking. Ze werken ook met stilte en gevoel, laten hun intuïtie werken en staan open voor ingevingen en toeval. Ze zijn gericht op het grote geheel, geven zich daar aan, en willen de waarheid boven tafel, omdat alleen dan wijsheid zich kan ontwikkelen.

Voor organisaties en samenwerkende partners kan dit bewustzijn van een leider of staflid als traag en zweverig overkomen, maar de zuivere turquoise kwaliteit leidt tot een enorme besparing van energie en nodeloze inspanning. Door de afstemming op wat er nu is, de innerlijke gezochte wijsheid, en de waardering van grote verbanden, leidt de wijsheid van de turquoise leider tot heldere besluitvorming en snijdende ingrepen – goed voor het geheel, maar misschien minder goed voor het individu. Voor dit individu is er mededogen, maar het gemeenschappelijk belang gaat voor.

De opkomst van koraal
Voorbij dit hogere bewustzijn, dit holistische, spirituele, energetische werelddenken – dat al voor meer dan 99% van de mensen bijzonder is – zoekt nu een nieuw bewustzijn naar herkenning en aanwezigheid. We zouden dit bewustzijn kunnen omschrijven als ‘verlicht bewustzijn’, of het ‘intuïtieve bewustzijn’. De mens wordt hierin beleefd als één organisme en als strevend naar een opgaan naar God of verlichting. Alles hangt met alles samen, de vlinderslag kan de oorzaak zijn van de orkaan. Er wordt gedacht vanuit kosmische tijdpaden en mensheidontwikkeling en is gericht op zelfactualisering in zichzelf en anderen. Het is paradoxaal, overstijgend, multidisciplinair en flexibel. Maar bovenal wil het dienstbaar zijn aan het grote geheel vanuit een individuele bijdrage – geheel afgestemd op intenties en principes die werken. De centrale leiderschapsovertuiging is ‘control, adapt, migrate, or die’. Koraal is niet bang voor chaos, het weet dat het onderdeel ervan is. Alles beweegt continu, aanpassing is de overleving.

En wat gaat daar nog aan voorbij?
Alleen grote spirituele meesters die veelal ook in de anonimiteit werken, beschikken over een vrij toegankelijk bewustzijn op nog volgende niveaus. Ze kunnen zich verplaatsen in tijd, ruimte en de ander en hebben een persoonlijk contact met andere bewustzijnsdimensies. Heel soms spreken mensen daarover rondom het sterven van een geliefde, wanneer de bewustzijnsniveaus doorlaatbaarder worden en men bijzondere ervaringen beleeft. Voor de mensheid duurt dit nog eeuwen om te ontwikkelen…

Deel dit bericht