Moedige leiders

Spirituele leiders zijn moedige leiders

In TransScripts by Wim van Dam

De wereld is een dorp, de technologie houdt ons bezig met duizend-en-een gebeurtenissen, events, rampen, ongelukjes, dingen die anderen overkomen. Het verbindt ons met die anderen en slaat ons los van onszelf. Als de aandacht dáár is, is ie niet hier, niet waar?

Als we zo verstrooid zijn kunnen we ons niet concentreren, en nemen beslissingen op een eerste impuls, zonder nog na te denken, want de volgende impuls dient zich aan. De stroom van gebeurtenissen bepaalt ons denken.

Zo niet voor spirituele leiders. Een algemeen kenmerk is dat daar rust heerst. Er wordt veel werk verzet, juist ook omdat er goede beslissingen worden genomen. Vaak betekenen die namelijk dat er afgestemd en overlegd moet worden met anderen, dat er goed nagedacht en afgewogen moet worden. Totdat het ‘veld’ duidelijk is, en er wordt besloten.

Natuurlijk ervaart een spirituele leider de verleiding van de impulsen, zowel de fysieke die door de zintuigen worden afgevuurd, als de innerlijke, die uit de eigen ziel komen; emoties, oude gedachten. Maar die bepalen niet de keuze. Ze zijn er, maar als een soort van ruis, verglijdend en niet beeldbepalend.

De kwaliteit die er aan ten grondslag ligt is vrijheid, die na veel oefening verworven is. De spirituele leider heeft ontdekt dat hij (of zij natuurlijk) vrij is. Zijn geest is belangrijker dan de zintuigen of de oude gedachten en emoties. Hij staat erboven.

Deze fundamentele vrijheid beïnvloedt alles wat de leider doet. Hij kent geen angst voor persoonlijke gevolgen als ontslag, afkeuring of fouten. Hij schakelt wel alles in om het beste te creëren binnen de situatie. Als dat betekent dat er hier of daar een ego sneuvelt, zelfs die van hemzelf, dan hoort dat er ook bij.

‘Het beste’ is natuurlijk afhankelijk van de steeds veranderende situatie. De leider is dan ook levendig, alert, wakker. En stelt bij, zo nodig. En daarom wordt hij bewonderd om zijn moed, die voor hem vanzelfsprekend is. Hoe zou hij kunnen buigen voor externe invloeden, als de meer wijzere beslissing een andere is – hij verliest dan zijn Zelf, zijn hogere bewustzijn, waar zo ongelooflijk veel leergeld, pijn en dure levenslessen in geïnvesteerd zijn.

Moed is gebaseerd op vrijheid en op wijsheid. Die wijsheid is weer ontwikkeld door steeds opnieuw na te denken, scherp innerlijk en uiterlijk te observeren wat wáár is, wat juist was in voorgaande beslissingen en manieren van doen. Hoe dat anderen heeft opgetild en tot goede ervaringen heeft geleid. En dan beginnen zich langzaamaan steeds duidelijkere contouren af te tekenen van wat ‘het beste’ is om te doen.

Die moedige beslissingen en actie blijken dan gebaseerd te zijn op de empathie, waardering en liefde voor de ander, voor de natuur, voor het dier, voor wat leeft. Elke beslissing die meer leven toevoegt, die dienstbaar is aan de ander, zal waarschijnlijk een goede, zo niet de beste beslissing zijn. Moed is een fundamentele menselijke eigenschap, voortkomend uit de liefde voor het leven.

En omdat we allemaal leven, hebben we allemaal liefde – en zijn daarom moedig. Onverwoestbaar. Dat is spiritualiteit in actie. Spiritueel leiderschap. Uitstijgend boven het eigenbelang, transpersoonlijk.

Deel dit bericht