VOOR WIE?

Onzekere toekomsten vragen om MOEDIG leiderschap. CTPL ontwikkelt en versterkt het gevoel van oneindige en tijdloze levenskracht, waardoor moedige besluiten worden genomen – met respect voor de omgeving en de medemensen.

Complexe en gecompliceerde situaties vragen een HELDER denk- en beslisvermogen. Door een sterke focus op de integratie van denken en voelen, van denken en gerichte intuïtie, wordt WIJSHEID gestimuleerd.

In een wereld waar tegenspoed en tegenkrachten ons en anderen kunnen raken, leert TPL de leider om te gaan met tegenslag – voor zichzelf, de organisatie of anderen. De fundamentele acceptatie van dat wat er is en de verbondenheid met LEVENSKRACHT, inspireert en tilt de persoon, de organisatie of de ander op naar nieuwe ervaringen. (Met name in situaties van stress, burn out, zakelijke of persoonlijke tegenspoed, team(dis)functioneren etc.)

Zo binnen, zo buiten

De cursussen, trainingen, workshops en lezingen verdiepen en verhogen het Zelf-bewustzijn van de leider, waardoor zijn of haar fundamentele menselijkheid en wijsheid, voorbij het zelfzuchtige ego, tot uitdrukking komt.

Het Centrum voor Transpersoonlijk Leiderschap biedt speciaal voor pragmatische mensen die open staan voor en/of ervaring hebben met persoonlijke leiderschapsvraagstukken programma’s die reguliere trainingsbureaus of cursusorganisaties niet bieden. Bij CTPL wordt uitgegaan van de persoonlijke, innerlijke wereld, waar vanuit de moed en wijsheid van leiderschap –in afstemming met de omgeving- ontstaat. CTPL gaat verder, naar diepere lagen van onderbewustzijn, om blokkerende patronen, negatieve zelfbeelden en niet-passende gedragingen te onderzoeken en de kracht van het eigen leiderschap te ont-wikkelen.