Vrijheid

Vrijheid

In TransSoul by Wim van Dam

Niemand mag ooit een ander zijn vrijheid benemen en dat dit diep gaat bewijzen wel alle opstanden, revoluties en huiselijke twisten die gaan over de ruimte om zich te ontplooien.

Natuurlijk is direct er tegenin te brengen dat de vrijheid van de één de inperking van de ander betekent, maar op een diep niveau, waar vrijheid, moed en liefde bij elkaar komen, bestaat de vrijheid erin de ander de ruimte te bieden, zelfs als dit ten koste gaat van een eigen verlangen.

Tegelijkertijd verbreken we op dat moment ook onze gebondenheid aan dit verlangen en stellen onszelf daarmee in vrijheid. Zo kan in vrijheid niemand verliezen.

Vrijheid

Stampend duwt de boot de voren
Wijken de golven één voor één
Zwoegend vervoert het schip zijn lading
Uit het ruim klinkt zacht geween

Stampend gelijk gaan geketende voeten
De kade op, de velden in
Zwoegend werken ze in zon en regen
Wat is hiervan de diepere zin?

Stampend dansen de gekleurde voeten
De pijn weg, het onrecht en het verdriet
De drummers zwoegen op de trommels
Breken kan alleen de spirit niet

Stampend rennen ontketende voeten
De schuren door, het woonhuis in
Het roepend, schreeuwend uit van woede
Met toorts en fakkel de brand erin

Stampend rollen de krantenpersen
Drukken zwoegend zwart op wit
Verhalen van felle strijd voor vrijheid
’t Vuur smeult door, het ijzer verhit

Stampend dreunen kosmische golven
Geluid en beweging door de aarde heen
Geen mens, geen wezen, niets zal ontkomen
Vrijheid, ruimte door merg en been.

Deel dit bericht