Familieopstellingen

Transpersoonlijke Coaching

Familieopstellingen worden ingezet om gedragspatronen en onbegrijpelijke herhalingen van situaties te doorgronden. Deelnemers creëren bewust een nieuwe dynamiek, een nieuwe manier van kijken, ervaren en acteren en brengen een nieuwe manier van doen tot stand.

Toepassing

Bij allerlei gevoelens van disbalans, ‘vastzittende’ gedragspatronen, stress, burn out, perfectionisme, wisseling van carrière, familieproblemen, werkissues, ziekte, zwakke relaties, subassertiviteit, agressie, negatieve gedachten, ook suïcidegedachten, onbegrepen angst en verdriet.

Familiesystemen

Van kinds af aan nemen we patronen en gewoonten over van onze ouders, opvoeders en naasten. Zo herhalen we gedragingen waar onze voorgangers mee begonnen, of ook al mee ‘opgezadeld’ waren.

Dit werkt subtiel en kan soms diep in het onderbewuste zitten. Als de patronen destructief of hinderlijk zijn, kunnen familieopstellingen inzicht verschaffen.

Door dit systemisch werken willen we middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen herkennen, erkennen en zo mogelijk wegnemen.

Werkwijze

We beschikken allemaal over intuïtie; denk maar aan de uitspraak dat iemand een indruk op je maakt. De gevoeligheid daarvan kan ontwikkeld worden. In de werkvorm ‘Opstellingen’, wordt deze gevoeligheid gebruikt om de dynamiek tussen mensen duidelijk te maken.

In deze werkvorm worden zogenaamde representanten, mensen die voor even de rol van een element (kan een mens zijn, maar bijvoorbeeld ook een product, een land, een visie, de concurrent etc.) op zich nemen. Ze stappen ‘er helemaal in’. Door de dynamiek tussen de verschillende elementen en de beleving van de representanten worden beelden, tot dan toe onbewust, helder zichtbaar.

Door het inzicht dat ontstaat, komen oplossingsmogelijkheden tot stand die tot dan niet zo duidelijk waren. En vaak zijn dit heel fundamentele oplossingen, die werkelijk het oude problematische patroon doen oplossen.

Methode, achtergrond

De opstellingen methode is gebaseerd op de systeemtheorie. Simpel gesteld bestaat een systeem uit systeemdelen en relaties. Volgens de systeemtheorie bestaan er binnen systemen drie ‘wetten van de liefde’. Problemen ontstaan wanneer een of meerder van deze wetten niet in acht worden genomen. Deze wetten zijn:

(1) Het recht er bij te horen.
Wanneer iemand -bijvoorbeeld een familielid, collega of een oude liefde- wordt uitgesloten heeft dit meestal ernstige gevolgen. In dat geval wordt de plek vaak ingenomen door een ander familielid van een volgende generatie of een nieuwe collega.

(2) De (rang)orde van de liefde.
Degene die eerder geboren is gaat voor degene die later geboren is. Het betekent dat in een gezonde situatie de liefde van ouders naar kinderen stroomt en van oudere kinderen naar jongere kinderen.

(3) Balans tussen geven en nemen.
Het systeem zoekt naar een evenwicht. Als iemand bijvoorbeeld benadeeld is, dan komt er pas weer rust als de ‘schuld’ ingelost is. Een uitzondering is de ouder-kind relatie. Daar geeft de ouder en ontvangt het kind.
Opstellingen worden gebruikt voor familieverstrikkingen en voor organisatieproblemen of – vraagstukken.

Interesse: schrijf je in voor één van de workshops:

Klik hier voor het contactformulier, of bel direct op: 06-22478411