Transpersoonlijke Coaching

Transpersoonlijke Coaching

Voor vraagstukken van persoonlijke aard is TPC vaak net die andere ingang die écht licht op de zaak werpt.

Vooral stress, burn out, levensmoeheid, werkgerelateerde situaties en leiderschapsvraagstukken lenen zich goed voor een transpersoonlijke aanpak. Onder leiderschapsvraagstukken wordt persoonlijk leiderschap als in assertiviteit, zelfbewust optreden, invloed uitoefenen, of leiderschap in relatie met anderen bedoeld.

Ook zingevingsvragen of een beleven van zinloosheid, terugkerende gedachtepatronen die maar niet begrepen worden, onbegrepen angst of sterke gevoelens jegens anderen, of ervaringen van spirituele aard worden vanuit een groter mensbeeld opgepakt. Voorbij het brein is er nog heel veel bewustzijn.

Wat is TPC?

Transpersoonlijk Coachen onderscheidt zich in de aanpak van reguliere coaching door de aandacht die geschonken kan worden aan meer geestelijke, spirituele vraagstukken. Daarmee worden vragen bedoeld over hoe je je missie ervaart, je levensdoel hier op aarde, maar ook kan worden gewerkt aan zingevingsvraagstukken, vragen over leven en dood en andere grotere levensthema’s.

Hiernaast is natuurlijk ook alle ruimte voor pragmatische, hier-en-nu-vraagstukken over werk, het eigen leiderschap, en voor privé- of werkrelaties.

De aanpak kan gebruik maken van je intuïtieve vermogen, van meditaties, visualisaties en van imaginaties, zodat je vanuit je eigen geestelijke kern je stappen vooruit kunt maken. Er wordt gewerkt met levensfases, je levenservaringen, familieopstellingen en inzichten vanuit de spirituele psychologie.

Uiteraard staat jouw resultaat voorop. De coaches beschikken over reguliere psychologische kennis en inzichten, maar voegen daar dus ook de spirituele component, zonodig, aan toe.

Werkwijze

Na een intake van ongeveer een uur volgt de vraag of er een ‘klik’ met de coach is. Als die er niet is, stopt de coaching. Er wordt dan een klein bedrag in rekening gebracht, omdat vaak blijkt dat de cliënt er toch wel wat aan heeft gehad. Er is een mogelijkheid om zonder kosten met een andere coach van het Centrum een nieuwe intake aan te gaan.

Wanneer er een goede klik en goede verwachtingen zijn, wordt de coaching vervolgd. De werkvormen en werkwijze wordt afgestemd op jouw vragen en situatie. Er is waarschijnlijk sprake van oefeningen in de praktijk en thuiswerk. Mogelijk wordt een persoonlijkheidstest aangeraden. Het traject kan altijd worden gestopt, maar in principe gaan we uit van 7 sessies (inclusief de intake) van anderhalf uur.

De coaches volgen de ethische gedragscode van het NOBCO.

Investering

De 7 sessies (incl. intake) kosten € 995,- (excl. BTW als zakelijk, incl. BTW als privé, excl. evt. test). Afzegging van een sessie dient minimaal 2 werkdagen van te voren te worden gecommuniceerd, anders worden de kosten doorberekend.

Resultaat

Na deze 7 sessies is het zelfinzicht enorm verdiept en is het vraagstuk op vele manieren benaderd. De kennis over de eigen sterkten en zwakten heeft geholpen bij het maken van keuzes. De relatie tot anderen is in kaart gebracht, de verbinding met een hoger doel geeft energie. Moed, wijsheid en levenskracht zijn toegenomen.

Interesse: Neem contact op

Klik hier voor het contactformulier, of bel direct op: 06-22478411

Wie zijn de coaches?