WIE IS WIM VAN DAM

… en waarom Transpersoonlijk Leiderschap?

Door de tijd heen, in mijn leven als product-, marketing- en salesmanager was er steeds dat gevoel dat zakendoen, werken en actief zijn met anderen ontzettend leuk en bevredigend is… en toch niet helemaal. Wat er ontbrak was een verbinding met, een dieper besef, weten zelfs, van dat van waaruit al die dynamiek, al dat gesjouw en gewerk wordt gedragen.

Wim van DamNa ook een stevige ontmoeting met de dood, het onverwachte overlijden van mijn vader, begon mijn pad naar die diepere ronden van bestaan. Ik heb het ongelooflijke geluk gehad en de zegen mogen ervaren om maar liefst 3 grote spirituele leiders te mogen ontmoeten; in de eerste plaats Mario Schoenmaker, ten tweede Max Clayton en ten derde Hendrik van den Berg. En daarnaast ook andere mensen, waaronder mijn vrouw, die bijzondere gaven hebben waarmee de ziel en ons wezen ten diepste kan worden gekend.

Mario Schoenmaker was een mens met spirituele, genezende en intuïtieve vermogens. Hij was een ziener en kon schouwen, aan de hand van de menselijke aura, in de voorgaande incarnaties van een persoon. Hij legde fundamentele levenspatronen bloot, waarmee de persoon bewuster in het leven kwam te staan. Na een auralezing was ik zelf geraakt en kon ik de waarheid in zijn woorden op de een of andere manier niet ontkennen, maar ze klonken herkenbaar, en waar. Dat was voor mij het begin van mijn pad met Rosa Veritas, een spirituele gemeenschap.

Max Clayton was een internationaal vermaard leraar op het gebied van psychodrama, een werkvorm waarbij de diepere lagen van het onderbewustzijn door middel van een ‘theateropzet’ worden ‘nagespeeld’, en waarbij dan vastzittende patronen worden vrijgemaakt.

En Hendrik van den Berg was een grootheid, wiens geestelijke vermogens ik niet eens kan beginnen te begrijpen, maar die mij de levende Christus voorhield in alles wat hij was.

Deze drie leraren zijn alle overleden, maar hun leringen zijn voor mij ontzettend kostbaar.

Ik heb ervaren, gezien en geleerd dat we onderdeel en acteur zijn in een grootse opgang van liefde en ontwikkeling van die liefde in actie. We staan er continu mee in verbinding, zonder enig versagen van ‘de andere kant’. De spirituele werelden leven in ons en met ons en we kunnen ons daarvan zeer bewust worden.

Transpersoonlijk Leiderschap gaat daarom voor mij over die verbinding en met name over de verbinding met de liefde in en rondom ons. TPL gaat over een heldere kijk op uitdagingen, moeilijkheden en problemen, en een onversaagdheid om deze problemen aan te gaan en daarmee sterker te worden in moed, wijsheid en levenskracht. Liefde is totaal niet zachtmoedig. Echte liefde draait om de onderste steen, want die moet bovenkomen. En dat gaat niet altijd zachtzinnig, maar wel met een onverzettelijke duidelijkheid – voor diegenen die oren hebben.wat-is-transpersoonlijk-leiderschap

Transpersoonlijk Leiderschap gaat over een heel helder weten, kennen en verder onderzoeken van onze persoonlijke geestelijke vermogens – over verbinding met ons verleden én onze toekomst. Over het openstaan voor menselijke ervaringen die meer zeggen over wie we zijn dan wat de materiële zintuigen ons voorschotelen. Transpersoonlijk Leiderschap gaat ervan uit dat we zowel een lichaam, een ziel, als een geest hebben. Dit laatste aspect is in de moderne psychologie weggevallen, omdat het alleen innerlijk gekend kan worden en het niet verifieerbaar is door een externe onderzoeker. Alleen het individu kan zijn eigen geestelijke ervaringen onderzoeken en daarmee is het fundamenteel voor leiderschap.

Door mijn ervaringen met de mensen en leraren om mij heen, mijn persoonlijke leerweg, is het diepe verlangen ontbrand om ook anderen op hun leerweg bij te scholen, ruimte en inzicht te bieden en hen in aanraking te brengen met die grootsheid van bestaan die ons fundamentele wezen is.

Transpersoonlijk Leiderschap is gericht op het toepassen van gefundeerde spirituele en geestelijke principes, op handelen waarvan we weten dat het het betere, het goede in ons zal stimuleren. Transpersoonlijk Leiderschap wil de moed, wijsheid en levenskracht vergroten, zodat als de uitdagingen komen, als het leven zijn testen plaatst, dat deze met groter zelfbewustzijn, grotere hoop en grotere verwachting worden aangegaan.

We kunnen ons ont-wikkelen en van daaruit handelen en leiding geven aan ons eigen leven, en zo we in die positie zijn geplaatst, leiding geven aan anderen, met moed, wijsheid en vastberadenheid.