MISSIE & VISIE

Missie

Mijn missie is een Centrum te vestigen, samen met andere bevlogen opleiders, waarin mensen vrijuit kunnen spreken over, oefenen in, en elkaar ontmoeten op onderwerpen die gaan over diep persoonlijke, spirituele ervaringen, zienswijzen en ideeën – en waarmee zij hun persoonlijke, krachtige leiderschap verder uitontwikkelen.

Onderdeel van de missie is om op termijn van 1 à 2 jaar een fysiek Centrum te hebben opgericht, waarin samengekomen kan worden om te oefenen in fysieke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Visie

Persoonlijk leiderschap wordt pas echt dienstbaar als we ons verbonden weten met een groot geheel, een dragend weefsel van intentie en goedheid, met God (of zo gewild Kracht, Natuur, Eenheid of anderszins) en de medemens. Daartoe is een spirituele visie als grondslag voor persoonlijk leiderschap vanzelfsprekend.

Deze invalshoek ontbreekt in de seculiere maatschappij, terwijl juist uit de persoonlijke spiritualiteit normen en waarden voortkomen en daarin al verankerd zijn – zodat het leiderschap niet wankelt, maar gefundeerd is.

Geloof in ‘iets hogers, geestelijks’ kent een negatieve klank, omdat het niet meer appelleert aan ons goed ontwikkelde verstand. Zoals tot nu toe geloof ‘gepredikt’ werd, was als aan kinderen die het voor zoete koek moesten aannemen. Geloof, een spirituele visie ontwikkelen op een volwassen manier vraagt een helder verstand, een scherpe innerlijke waarneming en objectieve uiterlijke observaties.

Deze volwassen, onderzoekende, fenomenologische benadering van de persoonlijke spiritualiteit en/of het eigen geloof, met name gebaseerd op persoonlijke (innerlijke en uiterlijke) ervaringen, is wat het CPTL in de kern doet.

Van daaruit worden persoonlijke normen en waarden aangescherpt, helder gemaakt en volgt als vanzelf een verantwoordelijke omgang met mens, natuur en maatschappij. Zowel de moed, de wijsheid en de levenskracht nemen toe.

De volgende fundamentele principes worden gehanteerd bij het Centrum:

  • Vrijheid van het individu
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Bijdrage