Schoonheid_en_Wetenschap

Schoonheid en Wetenschap

In TransSoul by Wim van Dam

De wetenschap verliest zich in het steeds verder willen doorgronden van de materie, zoals die door de zintuigen wordt ervaren. Dit steeds verder uitdiepen, opdelen en verdelen leidt steeds verder af van de schoonheid, die juist een ervaring van een samenhangend geheel is.

Schoonheid en Wetenschap

O te kennen ware wijsheid
Te meanderen in het dal
Op te stijgen en door te stoten
Is ’t niet al dat ik wensen zal?

Groots verheven is de wijsheid
’t Overstraalt het gans heelal
Ligt aan de voeten van de schepping
Die het dienen en bevrijden zal

De Mens, zij hunkert naar de Liefde
Die zonder wijsheid blinde blijft
Te doorvorsen daarom de wijsheid
Is wat de mensheid verder drijft

Op haar queeste naar de waarheid
Ontdekt zij schoonheid en geluk
’t Zal blijken dat ware waarheid
Wijsheid is uit één stuk

Wetenschap, zij dient deez’ waarheid
Maar heeft zich des denkens niet bevrijd
Verblind tast zij nog in het duister
Door de zintuigen ter dwaling geleid

Want pas voorbij het vorsend kijken
Voorbij het ontrafelen tot op het bot
Begint de eenheid van de schoonheid
Bevatten we des mensheids lot.

 

Deel dit bericht