WAt is transpersoonlijk leiderschap

TPL versterkt onze moed, verdiept onze wijsheid en vergroot onze levenskracht door een sterke verbinding met ons hogere Zelf, de grond van waaruit we onze inspiratie ontvangen.

TPL is leiderschap voorbij het ego; het gaat uit van idealen, intuïtie en een verbinding met een hoger bewustzijn. Het gebruikt het ego wél; boosheid wordt omgezet in duidelijke grenzen, ongeduld getemperd en gebruikt om anderen te motiveren, en de behoefte aan structuren om meer gefocust naar een doel toe te werken.

De Transpersoonlijk Leider ervaart zichzelf als verbonden in een groter geheel van ervaringen en bewustzijn. Ingrijpende dromen, bijzondere ‘toevallige’ ontmoetingen, plotselinge kansen en samenlopen van omstandigheden, ze worden beschouwd als signalen opkomend vanuit een onderbewuste laag.

Daarachter schemert een weefwerk van samenhangen, van richting en van doelbewustheid. TPL gaat erover om de persoonlijke verantwoordelijkheid daarin te ervaren en van daaruit bewuster richting te geven aan het eigen leven.

TPL werkt gericht aan het ontwikkelen van inzichten en aan herkenning van de eigen diepere en hogere bewustzijnservaringen. Aan het loslaten van belemmerende patronen en aan een steeds dieper wordende verbinding met onszelf en onze persoonlijke leerweg, en de toepassing van inzichten op het gebied van persoonlijk leiderschap en van leiderschap in verbinding met anderen.